Digitálna tlač najmodernejšími technológiami

Digitálna tlač sa uplatňuje pri vyhotovení:


  • nápisov a značiek zo samolepiacej fólie,
  • polepy na automobily, výklady,
  • na firemné tabule,
  • informačné systémy,
  • prícestné pútače.
 


  • Materiály, ktoré používame: samolepiace fólie (obyčajné, reflexné, pieskované), nažehlovacie materiály, šablónové fólie, pvc fólie,  banner (pvc plachta),  mesh (sieťovina), textília, vlajkovina, plátno, billboardový papier