Kontakt


  • FRISO cnc&print

Krušovská ul. (areál Arttep)
955 01  Topoľčany

+421 38 53 29 230
0903 357 554 Jozef Zvala
friso@friso.sk

Formulár na vypracovanie cenovej ponuky:


*Meno:
*Priezvisko:
*Názov firmy:
Tel. kontakt:
*E - mail:
*Mám záujem o: