Grafické návrhy

  
  Firemné tlačoviny
  Plagáty, letáky
  Brožúry, katalógy..
  Interiérové aj exteriérové reklamné fólie
  Polep automobilov
  Bannery, autoplachty

  Následne zrealizujeme tlač, plotrovanie , orez, polep....


Zhotovenie firemnej identity

 
  Vytvorenie loga a firemného dizajnu
  Webstránky
  Vizitky
  Obálky
  Hlavičkový papier
  Prezentačné materiály

Iné grafické práce:

  
  Digitálne úpravy a retuš
  Prevod skenovanej grafiky do vektorovej